Server 1 :
Server 2 :
Server 3 :
Server Wer :
ไอดี : 2979
ตัวละคร : 4759
กิลทั้งหมด : 26
ออนไลน์ : 120